Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αφρική

Africa: Travel Guides, Insider Tips – Travelhacks

Ταξιδιωτική αναφορά: Φάσο και Νίγηρα (Μάρτιος-Απρίλιος 2023)

From March 27 to April 6, 2023, Nico Strong embarked on an enthralling journey through Burkina Faso and Niger, hoping to also traverse Mali but faced with unexpected changes. This adventure served as an eye-opening experience, featuring the vivid landscapes, vibrant cultures, and generous hospitality of these West African nations. This report aims to offer an insight into the often overlooked, yet uniquely captivating, travel destinations of Burkina Faso and Niger.Περισσότερα "Ταξιδιωτική αναφορά: Φάσο και Νίγηρα (Μάρτιος-Απρίλιος 2023)

Ταξίδι στη Λιβύη τον Φεβρουάριο του 2023: Από πρώτο χέρι

Libya, a country with rich history and breathtaking landscapes, has remained relatively less visited by tourists due to its recent political instability. However, intrepid travelers continue to discover the wonders of this North African gem, reporting back with heartwarming experiences and vital travel advice. One such traveler recently toured Libya with Sherwes, a reliable local travel company, and shared his experiences and key travel insights.Περισσότερα "Ταξίδι στη Λιβύη τον Φεβρουάριο του 2023: Από πρώτο χέρι

elGreek