Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νίγηρας

Ταξιδιωτική αναφορά: Φάσο και Νίγηρα (Μάρτιος-Απρίλιος 2023)

From March 27 to April 6, 2023, Nico Strong embarked on an enthralling journey through Burkina Faso and Niger, hoping to also traverse Mali but faced with unexpected changes. This adventure served as an eye-opening experience, featuring the vivid landscapes, vibrant cultures, and generous hospitality of these West African nations. This report aims to offer an insight into the often overlooked, yet uniquely captivating, travel destinations of Burkina Faso and Niger.Περισσότερα "Ταξιδιωτική αναφορά: Φάσο και Νίγηρα (Μάρτιος-Απρίλιος 2023)

elGreek